• WOWOW the drama series W Keigo Higashino “ Bunshin ”(50min.×5 part series)

Broadcast in Feb〜Mar. 2012 on WOWOW

Starring:Masami Nagasawa Ryo Katsuji Asami Usuda

Sawa Suzuki Satomi Tezuka Masato Ibu Shiro Sano
Director:Koto Nagata
The Original novel:Keigo Higashino(Shueisha)
Music:Umitaro Abe
Script Writer:Mitsuru Tanabe
Producer:Mamoru Inoue Hirohito Watanabe
Director of photography:Yuichiro Kimura  Lighting director:Norito Matsumoto
Production designer:Nori Fukuda Sound designer:Shinji Watanabe
Presents:WOWOW
In association with:AX-ON

WORKS


MOVIE
DRAMA / SHORT FILMS
CM / PV
OTHERS